Технологиите за изкуствен интелект и добавена реалност, както и новите регулации променят пазара на ERP системи през тази година

нов анализ на българската консултантска компания Тим ВИЖЪН България

10:07, 11 Юли, 2018 0 коментара

Навлизането на изкуствения интелект и добавената реалност (augmented reality), „социализирането“ на ERP системите, както и новите мега – регулации са сред най-важните двигатели за промяна на сегмента на бизнес софтуера през тази година. Това става ясно от нов анализ на българската консултантска компания Тим ВИЖЪН България, насочен към развитието и бъдещето на сектора.

 

„Системите за управление на бизнеса са от толкова ключово значение за предприятията, че всяка нова технология, приложима в бизнеса, им оказва сериозно влияние. Затова нашите очаквания са те тепърва да търпят сериозни промени, под влияние на бурното развитие на машинното обучение, изкуствения интелект, добавянето на интелигентност на различни нива в корпоративната информационна инфраструктура, както и на технологии като augmented reality и Internet of Things” - споделя Александър Хаджидимитров, Ръководител отдел Консултанти в Тим ВИЖЪН България. По-долу можете да се запознаете с най-интересните нови тенденции в сектора през първата половина на годината.

 

Съответствие с нови мега – регулации

 

Малко повече от месец след влизането в сила на новата европейска регулация за защита на личните данни, General Data Protection Regulation (GDPR), едва ли има човек, ангажиран с корпоративни ИТ системи, който да не е запознат с нея. Системите за управление на бизнеса са сериозно засегнати от този регламент, доколкото обработват и съхраняват масиви с лични данни за потребители, партньори, доставчици и др. GDPR обаче е само последният пример сред множеството нови регулации, които напоследък се появяват в Европейския съюз. В редица браншове като например банките и здравеопазването са на лице още по-сериозни законодателни ограничения, които оказват сериозно влияние на функционирането на системите за управление на бизнеса. В резултат все по-често разработчиците на ERP софтуер предлагат разширения за съвместимост с различни нови нормативни документи, актуализират версиите си, за да са в съответствие или стават по-гъвкави, позволявайки по-бързи промени с цел отговаряне на новите регулации.

 

GDPR беше фодещ фактор в поведението на бизнеса през първата половина на 2018 и вероятно ще остане такъв и през втората. Макар бизнесът да имаше над 2 години за подготовка, повечето компании научиха за нея едва след средата на 2017. Тогава започнаха и основните активности, насочени в направления като преразглеждане на начина и системите за съхранение на данни в компаниите, възможностите за осъществяване на стриктен контрол, въвеждане на политики за достъп, обучение на служителите, обработващи данните, преглед на взаимоотношенията с доставчици и клиенти и други.

 

Особено силно GDPR повлия на компаниите, чиито клиенти са преобладаващо физически лица. Трупаните с години бази с контакти наложиха провеждането на кампании за препотвърждаване на съгласието на потребителите за съхранение на данните им. Това се оказа сериозно предизвикателство към някои компании, свързано с изпращането на писма до всички, попълването на анкети и съхранение на получените отговори за последваща обработка. И докато за първите 2 задачи има доста добри онлайн решения, то обработката на получените резултати трябваше да се отрази в съществуващите системи на компанията. Докато за компаниите, разполагащи с добри CRM решения, това може да бъде автоматизиран процес, за останалите е свързано с доста ръчен труд. От друга страна самите потребители също не бяха подготвени за този поток от писма, искащи потвърждения и много от тях ги пренебрегнаха, лишавайки се по този начин от информация, за която са се абонирали целенасочено.

 

GDPR има още един аспект, освен правото за съхранение на информация, а именно – правото на физическите лица да поискат информацията им да бъде предоставена на друга организация. „За момента този аспект до голяма степен е пренебрегван, доколкото всички усилия са насочени към управление на съхраняваната информация. Подобни заявки на физически лица днес са по-скоро изключение, но с времето те вероятно ще се увеличат, което от своя страна ще доведе до нуждата от нови стандарти за подобен обмен на данни и съответно до промени в системите на компаниите“, споделя още Александър Хаджидимитров.

 

Изкуствен интелект и машинно обучение

 

Че изкуственият интелект тепърва ще влияе на развитието на бизнес софтуера едва ли вече е новина за някого. Затова не е учудващо, че компаниите от сектора през последните месеци инвестират активно в придобиването на AI (Artificial Intelligence) стартъпи. Любопитно е обаче, че за разлика от автономните автомобили, в които решенията се взимат от машините, в ERP системите изкуственият интелект е по-скоро подчинен на човешките решения и служи предимно за тяхното подобряване и ускоряване. Първите опити за интегриране на технологии от типа machine learning и deep learning в системи за управление на бизнеса потвърждават тази тенденция. Фокусът тук е върху подкрепата за човека, който взима решенията и разширяването на неговите възможности, вместо върху заместването му. Което е добра новина за служителите на множество работни позиции в контекста на страховете, че „умните“ машини ще ни отнемат работните места.

 

Интересен е примерът с испанския гранд „Реал Мадрид“ в борбата с футболното хулиганство. Тяхната CRM система е свързана със система за разпознаване на образи (едно от направленията в изкуствения интелект), което позволява в реално време да се идентифицират лицата на стадиона и съответно при инцидент веднага да се разпознаят участниците.

 

Добавена реалност

 

Исторически погледнато първоначално ERP системите са създадени, за да оптимизират работата в производствените предприятия, където основните ресурси са суровините и частите. Едва по-късно този тип софтуерни решения навлизат по-широко в други сегменти като бързо-оборотните стоки или финансите. А с автоматизирането и дигитализирането на производството, системите за управление на фирмените ресурси разширяват своите възможности и използват впечатляващи нови технологии, увеличаващи тяхната ефективност. През последните месеци се увеличават примерите за интеграция на ERP с устройства за добавена реалност (augmented reality), както и с Bluetooth бийкъни, чрез които се проследява по-лесно местоположението на материалите и работниците.

По-лесни и достъпни BI платформи

Business Intelligence (BI) системите са сред най-динамично развиващите се класове бизнес софтуер и очакванията са тяхното навлизане като процент от предприятията през следващите години да се увеличи значително. Основната причина за това е фактът, че този тип решения стават все по-гъвкави и лесни за използване от непрофесионалисти. BI софтуерът Tableau например се откроява с лесен и достъпен интерфейс, който позволява на практика на всеки в организацията да извлече максимума от фирмените данни. Резултатът е не просто подобряване процеса на взимане на решения на различни нива в организациите, а и оформянето на качествено нова аналитична култура, която повишава още повече тяхната конкурентоспособност.

Зараждането на социално ERP

Социалните медии безспорно са едно от най-значимите явления в технологичния свят през последните години и отдавна се говори за тяхната интеграция с корпоративната информационна среда. А напоследък наблюдаваме все повече знаци, че тази тенденция започва да се реализира. И макар все още да сме далече от използването на пълноценни „социални ERP системи“, първите стъпки на големите разработчици в тази посока вече са факт.

ERP гледа към блокчейн

Блокчейн технологията се развива изключително динамично през последните месеци, въпреки волатилността и спада в цената на основните криптовалути. И докато криптовалутите бяха едно от първите приложения на тази технология, в последните месеци се правят опити за навлизането ѝ във все повече сегменти. Все повече компании проявяват интерес към интегрирането на блокчейн в различни свои процеси и вече са на лице първите въпросителни как това ще повлияе на системите за управление (ERP и CRM). Все още е рано да се прогнозира, но някои разработчици вече виждат редица предимства и възможности на блокчейн особено по отношение проследяемостта на ресурси, продукти и активи, както и още по-стриктното управление на достъпа и използването на наличната в системите информация.

Все по-бързи внедрявания

Всеки опитен ИТ мениджър би потвърдил, че внедряването на ERP система традиционно е труден и дълъг процес. Все пак внедряването на толкова мащабно решение е свързано с промяна на самата сърцевина на бизнес процесите и всяка грешка може да доведе до сериозни загуби. Тенденцията в последно време обаче клони към увеличаване на броя на внедряванията на стандартизирани решения, което значително намалява нужното за това време. За това допринасят няколко тенденции, а именно:

Водещите производители на системи за управление увеличиха значително стандартната функционалност на своите решения. Така много функции, които по-рано бяха разработвани в рамките на внедряването, вече идват като базова функционалност.
Големите внедрители с дългогодишен опит имат готовност да предложат готови решения за много сектори на бизнеса.
Отварянето на системите за управление към малките и средни компании. Докато по-рано от такива софтуерни решения се възползваха само големите компании, то днес, благодарение най-вече на облачните технологии, системите стават достъпни и за малки компании, за които стандартната функционалност е напълно достатъчна.             


Нови вертикални сегменти

Земеделските производители не са типичните потребители на ERP системи, но с новите възможности за финансиране като подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ към Програмата за развитие на селските райони все по-често ще виждаме ERP проекти в този сегмент. Това от своя страна ще донесе нови предизвикателства за разработчиците и внедрителите, доколкото земеделският бизнес има множество особености и специфики.

Ins Editor 5

Публикувай нов коментар

Съдържанието на това поле е поверително и няма да бъде показвано публично.
Image CAPTCHA