Кредити срещу залог

Като залози банките приемат само ценности

13:08, 06 Август, 2017 0 коментара

Кредитите срещу залог или ломбарден кредит  на движими имущества  са широко разпространени предимно краткосрочни кредити срещу движими лесно ликвидни обезпечения, отпускани във фиксирани суми за разлика от счетоводния кредит, чийто размер се определя от желанието на клиента в рамките на определения лимит. Като залози банките приемат само ценности, които могат бързо и без загуби да се превърнат в пари. При съображенията на банките за отпускане на ломбардни кредити най-важно е това именно качество на залога. Личната платежоспособност (бонитета) на клиента в този случай остава на заден план.

Най-често като обезпечение на кредита се използват борсови ценни книжа. Лесно ликвидни неразваляеми стоки, менителници и благородии метали.

Вариант на ломбардния кредит е репортният кредит, отпускан cpeщу залог на борсови ценни книжа на борсов агент, който желае да продължи ангажимента си. Юридически тази сделка се оформя като двойна реципрочна покупка. Банката купува (агента ценните книжа, напр. по цена 100 и се договаря с него той да купи същите ценни книжа след изтичане на определения срок по цена 101. Разликата от 1 представлява репорта.

Източник: Всичко за кредитите - vsichki-krediti.com

Ins Editor 5

Публикувай нов коментар

Съдържанието на това поле е поверително и няма да бъде показвано публично.
Image CAPTCHA