История на металните пари

Наименованието „Монета” произлиза от името на храма в древен Рим на богинята Юнона Монета

22:08, 04 Август, 2017 0 коментара

Специфична особеност за парите, както за мерките и теглилките и за календара е, че контролът върху тях винаги остава в ръцете на централната власт, респективно на владетел. Парите са може би един от основните символите на държавността.
Наименованието „Монета” произлиза от името на храма в древен Рим на богинята Юнона Монета , т. е. Юнона — съветничка, наставница, закрилница, предупредителница. Тя е древноримска богиня на брака, майчинството и на женската въпроизводителна сила. В историческите анали е записана легендата, според която през III в. пр. н. е. в резултат на войната с цар Пир и южноиталийския град Тарент Римската република изпитва остра нужда от пари. Ето защо римските жители се обърнали за помощ към богиня Юнона и жреците на нейния
храм им отговорили: „Войната е справедлива, поради което няма да останете без средства“. След победния край на войната за Рим римските граждани са се сдобили с богати трофеи, в т. ч. и с големи количества злато и сребро.
След победния край на войната за Рим римските гражлани са се сдобили с богати трофеи, в т. ч. и с големи количества злато и сребро. Това те отдали на богиня Юнона и прибавили към нейното име Монета. В съответствие с разпореждането на Римския сенат продукцията на работилниците за метални пари, разположени в близост с храма Й, започнали да се назовават — монети.

Парите в древността са били изработвани често естествена сплав от злато и сребро. Сплавта е от 4 части злато и една част сребро, поради което е известна още и като бяло злато. Използва се от античното до съвременното монетосечене — понастоящем само за юбилейни монети. По време на Византийската империя при император Алексей Комнин е отсечена византийска монета, носела наименование „електорон" — бел. авт. Първите монети са изработени между 640 и 630 г. пр. н. е. в древногръцкото малоазийско царство Лидия. Други автори обелязват, че първите пари са възникнали между 687 и 630 г. пр. н. е., като са налице три предположения, но най-вероятното е древна Лидия, разположена на Западния бряг на п-в Мала Азия. На практика първите пари са именно тези от Лидия, като
по-късно е управлявана от значително поизвестния за съвременното ни общество със своето огромно богатство цар Крез. Той започва да сече монети освен от електрон и от чисто злато и сребро. Цар Крез е натрупал своето огромно богатство в резултат от развитието на търговията, а не на завоевателски походи, като предмет на търговски сделки са: жито, вино, кожи и кожени изделия, зехтин, дървен материал, грънчарски изделия ,а също и луксозни изделия, задоволяващи нуждите на робовладелската аристокрация, като: накити (предимно златни и от скъпоценни камъни), слонова кост, парфюми и други козметични артикули, музикални инструменти и др. Тези разнообразни стоки са могли да се търгуват срещу пари, а на агората (централния площад — бел. авт.) в тогавашната столица Сардес на древна Лидия с пари са се заплащали и някои специфични услуги от сексуално естество. С пари се играело на хазарт (на зарове и ашици, намерени при археологическите разкопки на пазарния площад на отдавна разрушения малоазийски град). С пари младите момичета са заплащали и дължимата зестра при омъжването си и в зависимост от размера й те са имали по-голямо право на избор на съпруг (една част от лидийските момичета са спечелили необходимите пари за своята зестра и респективно правото сами да изберат съпруга си в публичните домове).

Източник: http://kredit-consult.com/

Ins Editor 5

Публикувай нов коментар

Съдържанието на това поле е поверително и няма да бъде показвано публично.
Image CAPTCHA