История на електронните пари

Те циркулират в паричното обръщение посредством дебитните и кредитните карти

12:08, 06 Август, 2017 0 коментара

Електронните пари са една от основните форми на парите. Те циркулират в паричното обръщение посредством дебитните и кредитните карти и посредством АТМ и ПОС терминалите. Според някои автори „Електронните пари представляват електронно съхраняване на предплатена парична стойност върху технически носител, което позволява нейното широко използване за извършване на покупки или финансови транзакции, без да е необходима връзка с банкови сметки. Налице са известни резерви по отношение на последната част на определението, в която се визира, че не е необходима връзка с банкови сметки. Авторът счита, че независимо че не е необходимо участието на банков счетоводител и на физическо присъствие на банковия клиент, било потребител на търговски обект, респективно неговия собственик (акционер, притежател на дялове в дружество с ограничена отговорност, а в ограничени случаи и едноличен търговец), е налице , връзка с техните банкови сметки. Това е безспорен факт, тъй като в т. нар. реално време се кредитира (увеличава) сметката на собственика на търговския обект, когато става въпрос за покупка на определено количество стоки чрез т. нар. ПОС терминал и се дебитира (намалява) . Сметката на клиента (потребителя) в търговския обект, като се използва софтуера на системата за електронно банкиране „Борика".
В случаите, когато се теглят пари чрез АТМ терминал, се дебитира или намалява банковата сметка на съответния банков клиент, притежател на банкова карта, и на пръв поглед наистина няма връзка с други банкови сметки, освен че привлечените средства в съответната банка, издала банковата карта, са намалели със съответната сума.
Източник: http://sofiacash.com/

Ins Editor 5

Публикувай нов коментар

Съдържанието на това поле е поверително и няма да бъде показвано публично.
Image CAPTCHA