Банково-кредитна политика

Централната банка определя лихвата, по която финансира търговките банки

12:08, 06 Август, 2017 0 коментара

Политиката на централната емисионна банка се различава от политиката на търговските банки. Ще ги разгледаме поотделно. Задачите на централната банка като държавен институт са макроикономически, тя се стреми да въздейства със свои средства на цялостното икономическо и финансово развитие на страната. Централната банка може, от една страна, да съдейства за оживление на деловата активност и намаляване на безработицата и, от друга
страна, да противодейства на инфлационните тенденции. И двете задачи се решават с контролиране на паричната маса в обръщение, което централната банка може да постигне със свои средства. При това първата задача борбата със стагнацията и безработицата — се решава с увеличаване на паричната маса н поевтиняване на кредитите, а втората задача — противодействие на инфлацията, обратно, се решава със свиване на паричната маса и оскъпяване на кредитите. Тези две задачи са алтеративни — като се стимулира икономиката, се увеличава инфлация, а като се действа антиинфлационно, се потиска развитието на икомиката.

Обратно, рестриктивната политика на централната банка с ограничаване на кредитните ресурси на търговските банки сдържа инфлацията, но е пречка за стопанско развитие.
Средствата на централната емисионна банка да контролира паричната маса в обръщение (в наличен и безналичен вид) са:

Първо, централната банка определя лихвата, по която финансира търговките банки (у нас тя се нарича „основен лихвен процент”, а в чужбина „сконтов процент”). При опасност от стагнация на стопанската дейност и безработица банката понижава тази лихва, а при инфлационни тенденции я увеличава.

Второ, централната банка по закон има право да изисква от търговските банки да държат при нея на безлихвен или нисколихвен депозит такава част от техните привлечени средства, каквато определи централната банка.

Източник: stateaid-bg.org

Ins Editor 5

Публикувай нов коментар

Съдържанието на това поле е поверително и няма да бъде показвано публично.
Image CAPTCHA