Туристическа Застраховка

07:09, 14 Септември, 2010

Туристическата застраховка осигурява навременно медицинско обслужване при пътувания в чужбина или на територията на Р България. Някои от застрахователните компании не сключват туристическа застраховка с лица надвишили определен възрастов праг.

Застрахователните продукти, традиционно осигуряват следните покрития:
• извършените разходи за медицинско обслужване при злополука или внезапно заболяване
• при необходимост осигуряване на болнично лечение или транспортиране до България, включително и по въздушен път, със санитарен самолет
• репатриране в случай на смърт

Застрахователните компании, предлагат различни видове застрахователни пакети, за помощ при пътуване на територията на страната или извън нея. Продуктите се разделят и в зависимост целта на пътуването- бизнес или развлекателна и според броя на пътуващите.
Туристически застраховки - очаквайте скоро!