Общи условия

11:07, 26 Юли, 2010

Съдържанието на Myinsurance.bg и технологиите използвани в него са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права. Myinsurance.bg си запазва правото да променя дизайна, съдържанието и общите условия без предварително уведомление. Допуска се използването на текстови и фото материали от този уебсайт, само ако се цитира кой е източника и се добави препратка към Myinsurance.bg. Екипът на Myinsurance.bg се стреми да предоставя актуална, точна и вярна информация в своите публикации, въпреки това са възможни несъответствия или пропуски. Myinsurance.bg е новинарски сайт, позволяващ публикуване на коментари под публикациите. Екипът на Myinsurance.bg си запазва правото да изтрива коментари, които противоречат на настоящите Общи условия, съдържат порнографски характер, подтикват към насилие, етническа и/или религиозна нетърпимост, думи с обидно съдържание и всякакви материали, които са в разрез с българското законодателство (вкл. Закона за авторското право и сродните му права) и правото на Европейския съюз. Авторските права на коментарите, принадлежат на техните автори и Myinsurance.bg не носи отговорност за тяхното съдържание, достоверност и актуалност. Myinsurance.bg си запазва правото да търси обезщетение за евентуални вреди, следствие нерегламентирано използване услугите на сайта или нарушаване на Общите условия. Отварянето на страници на сайта и/или следването на препратки към него се приема за съгласие на потребителя, че е запознат, приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия. За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.