Райфайзен Асет Мениджмънт с нов договорен фонд

Досегашният Фонд Защитена Инвестиция в Евро се трансформира в новия фонд

12:11, 27 Ноември, 2015 0 коментара

Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД стартира предлагането на нов местен договорен фонд – Райфайзен (България) Активна Защита. Фондът представлява захранваща схема, която инвестира минимум 85% от активите си във фонд Райфайзен Евро Клик, управляван от лидера на австрийския фондов пазар Райфайзен Кепитъл Мениджмънт, Виена. Останалите до 15% се инвестират в парични средства.


„Фондът е уникален за българския пазар, тъй като неговата цел е стойността да не пада под 90% от най-високата достигната историческа стойност на дял. Тази стойност се коригира нагоре при повишение, а в същото време се предотвратява спад от повече от 10% от тази достигната стойност“, обяснява Мадлен Минева, изпълнителен директор на Райфайзен Асет Мениджмънт.     


„Той е предназначен за инвеститори с нисък рисков апетит и с по-дълъг инвестиционен хоризонт, които в същото време биха желали да получат приемлива възвращаемост. Със своя глобален подход и специалния фокус върху риска и запазването на капитала, фондът предлага усъвършенствано решение на дилемата, пред която са поставени инвеститорите в днешната глобална среда на ниски лихви“, допълни тя.

Райфайзен Евро Клик, чиято захранваща схема е новият фонд на Райфайзен Асет Мениджмънт, инвестира глобално във всички ликвидни класове и подкласове активи –  както в такива с по-нисък риск като депозити, инструменти на паричния пазар, облигации, фондове, инвестиращи в облигации или на паричния пазар, така и в активи с по-висок риск - облигации, облигационни фондове, акции или фондове, инвестиращи в акции.

Райфайзен (България) Активна Защита дава възможност на клиентите да разполагат  със средствата си по всяко време и няма т.нар. «отворени» и «затворени» периоди, както беше при досегашния  Фонд Защитена инвестиция в евро. Клиентите не дължат такса за записване на дял от фонда, както и за обратно изкупуване при срок на инвестиция над една година. При инвестиция под една година таксата за обратно изкупуване е 0.30%. Валутата на фонда е евро, минималната сума 200 евро. Всички дялове на клиентите от Райфайзен (България) Фонд Защитена Инвестиция в Евро се трансформират в новия фонд – Райфайзен (България) Активна Защита.

Ins Editor 5

Публикувай нов коментар

Съдържанието на това поле е поверително и няма да бъде показвано публично.
Image CAPTCHA