Професионални стандарти за 140 длъжности създават от БСК

Около 70% от работодателите у нас инвестират под 1% от оборота на предприятието за обучение на персонала

12:08, 09 Август, 2011 0 коментара

Професионални стандарти за 140 ключови длъжности в различни сектори на икономиката ще изготви Българската стопанска камара (БСК) съвместно с пет от водещите компании за управление на човешките ресурси, съобщават от камарата.

Секторите, в които попадат длъжностите, са електроника, електротехника, туризъм, металургия, мебелна промишленост, производство на храни и машини. Специалистите по УЧР, заедно с браншовите камари и създадените за целта секторни консултативни съвети ще проведат проучвания, на база на които ще бъдат подготвени секторните професионални стандарти.

Първият етап е извършване на анализ и оценка на състоянието на пазара на труда, нагласите на бизнеса, отношението към квалификацията и обучението. „Констатирахме, че около 70% от работодателите инвестират под 1% от оборота на предприятието за обучение и квалификация. Тези резултати контрастират ярко с разпространеното мнение, че работодателите в България са склонни да отделят средства за обучение и квалификация на служителите си. Повечето се ограничават със задължителни по кодекса на труда курсове за безопасни и здравословни условия на работното място”, коментира Томчо Томов, ръководител на „Национален център за оценка на компетенциите”.

Стандартите за професиите и длъжностите ще бъдат съобразени с уменията, изисквани на европейския пазар на труда, като по този начин българските специалисти ще могат да работят на същите позиции в европейската икономика, обясни Томов.

С въвеждането на стандартите ще се определи точно необходимата образователна степен за заемането на дадена длъжност. Ще се знае и какъв опит, знания и умения трябва да притежават работниците и служителите, за да практикуват успешно дадена професия.

От БСК ще работят и за въвеждането на електронен паспорт на уменията, който ще удостоверява нивото на придобитите и оценени в практиката умения и ще изпълнява ролята на виртуално портфолио на кандидатите за работа. Проектът ще работи с 400 пилотни предприятия и трябва да приключи след около 2 години.
 

Яна Вичева

Публикувай нов коментар

Съдържанието на това поле е поверително и няма да бъде показвано публично.
Image CAPTCHA