Приходите на пенсионноосигурителните дружества с ръст от 31,4%

С най-знчително увеличение на приходите спрямо 2010 г. е ПОАД „ЦКБ-СИЛА”

13:08, 04 Август, 2011 0 коментара

Общите приходи на пенсионноосигурителните дружества през първото полугодие на 2011 г. възлизат на 50 049 хил. лв. и са нараснали с 31,40 на сто в сравнение с отчетените приходи през съответния период на предходната година. Това показват данните на Комисията за финансов надзор за резултатите от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за първата половина на 2011 г. Информацията е на база на финансовите отчети и справки, представени от пенсионноосигурителните дружества.

Общите приходи на всички пенсионноосигурителни компании в статистиката са се увеличили в сравнение с първото полугодие на 2010 г. На първо място по общи приходи е ПОК „Доверие” АД с 14 404 хил. лв. до края на юни тази година. С най-значителен ръст на приходите са ПОАД „ЦКБ-СИЛА” с увеличение от около 47% при реализирани 6 569 хил. лв. за 2011 спрямо 3 475 хил. лв. през 2010 г. и ПОК „Съгласие” АД с 8 216 хил. лв. през 2011 спрямо 4 755 хил. лв. за 2010 или ръст от около 42%. Общият нетен финансов резултат на дружествата за първата половина на 2011 г. е в размер на 17 356 хил. лв.

В системата на допълнителното пенсионно осигуряване към края на юни 2011 г. са акумулирани нетни активи на стойност 4 280 013 хил. лв. В сравнение с края на първото полугодие на 2010 г. нетните активи на пенсионните фондове регистрират ръст от 24,16 на сто.

Общият брой на осигурените лица в четирите вида пенсионни фондове към края на юни е 3 889 336 души, като увеличението спрямо същия период на миналата година е 1,25%. Относителният дял на мъжете от всички осигуряващи се лица в универсалните пенсионни фондове е 51,31 на сто, в професионалните – 85,02 на сто, в доброволните – 58,45 на сто, а в доброволните по професионални схеми – 33,12 на сто. Средната възраст на осигурените в универсалните фондове е 35,7 г., в професионалните – 40,8 г., в доброволните – 47,4 г. и в доброволните по професионални схеми – 41,5 г.
 

Яна Вичева

Публикувай нов коментар

Съдържанието на това поле е поверително и няма да бъде показвано публично.
Image CAPTCHA