Премийният приход на застрахователите остава почти непроменен

Данните на КФН към края на септември 2011 показват лек ръст на активите, премийния приход и финансовия резултат в сектора

16:12, 05 Декември, 2011 0 коментара

Брутният премиен приход, реализиран от застрахователите със седалище в България към края на септември 2011 г., възлиза на 1 149 021 хил. лв., като се наблюдава ръст от 0,2 % на годишна база, съобщи Комисията за финансов надзор, като се позовава на данните от отчетите на застрахователите към края на месец септември 2011 г.

Брутният премиен приход, реализиран от дружествата по общо застраховане, възлиза на 974 051 хил. лв., с което е реализиран ръст от 0,3 % на годишна база. На пазара по общо застраховане най-голям дял от брутния премиен приход, реализиран в сектора, заемат автомобилните застраховки („Автокаско” и „Гражданска отговорност”) – 71,7 %, следвани от имуществените застраховки  („Пожар и природни бедствия” и „Други щети на имущество”) – 18,0 %.

Брутният премиен приход, реализиран от животозастрахователите за деветмесечието на 2011 г., възлиза на 174 970 хил. лв., с което е реализиран спад от 0,1 % на годишна база. Най-голям дял в премийния приход, реализиран от животозастрахователите, заема застраховка „Живот” и рента – 74,3 %. Застраховка „Живот”, свързана с инвестиционен фонд заема дял от 7,4 % в структурата на портфейла на животозастрахователите.

Дружествата в сектора по общо застраховане отчитат положителен технически резултат от 28 739 хил. лв. към края на септември 2011 г. при -12 777 хил. лв. към края на септември 2010 г., съответно финансов резултат от 40 193 хил. лв., при  9 933 хил. лв. за същия период на 2010 г. Отчетеният от животозастрахователите технически резултат към края на деветмесечието на 2011 г. е 11 366 хил. лв. при 14 548 хил. лв. за същия период на 2010 г., а финансовият резултат е 21 361 хил. лв., при 19 561 хил. лв. към края на септември на 2010 г.

Сумата на активите на застрахователите към края на септември 2011 г. нараства с 1,3 % на годишна база и възлиза на 2 878 551 хил. лв., като 64,5 % са на застрахователите по общо застраховане и 35,5 % на застрахователите по животозастраховане.

Яна Вичева

Публикувай нов коментар

Съдържанието на това поле е поверително и няма да бъде показвано публично.
Image CAPTCHA