Премиите в животозастраховането – с ръст от 1,3%

Премийният приход от застраховка „Живот”, свързана с инвестиционен фонд с 67,3% на годишна база

16:12, 29 Декември, 2011 0 коментара

През периода януари – октомври 2011 г. записаните премии от животозастрахователите са в размер на 197 639 хил. лв. при 195 094 хил. лв., записани през периода януари - октомври 2010 г. На годишна база записаните премии нарастват с 1,3% при ръст от 10% година по-рано, съобщи КФН.

Делът на първите пет компании на пазара по животозастраховане също намалява към края на октомври 2011 г., в сравнение с края на октомври 2010 и 2009 г. Обратна тенденция се наблюдава при първите десет компании, като техният дял нараства, макар и незначително, в сравнение със същия период на предходните две години.

Най-голям относителен дял в премийния приход, реализиран от животозастрахователите, от 74,5 % заема застраховка „Живот” и рента. На годишна база премийният приход по този вид застраховка намалява с 2% при ръст от 14% към края на октомври 2010 г. Застраховка „Живот”, свързана с инвестиционен фонд, заема дял от 7,1% в агрегирания портфейл на животозастрахователите, като премийният приход по този вид застраховка нараства на годишна база с 67,3% при спад от 3,6% към края на октомври 2010 г.

Яна Вичева

Публикувай нов коментар

Съдържанието на това поле е поверително и няма да бъде показвано публично.
Image CAPTCHA