премиен приход

  • Показани 9
29 Декември 2011
През периода януари – октомври 2011 г. записаните премии от... Прочети цялата статия
26 Октомври 2011
Премийният приход на застрахователите остава почти непроменен на годишна база, сочат... Прочети цялата статия
7 Октомври 2011
Приходите от комисиони на брокерите от посредничеството им за  застрахователи със... Прочети цялата статия
12 Септември 2011
ЗД Евроинс отчита 7,3% ръст на годишна база в общия премиен приход през август, като... Прочети цялата статия
26 Август 2011
Брутният премиен приход за първите шест месеца на 2011 г., реализиран от дружествата по... Прочети цялата статия
26 Август 2011
PVI Holdings, собственик на PVI Insurance и PVI Reinsurance във Виетнам, и германският... Прочети цялата статия
25 Август 2011
Брутният премиен приход, реализиран от животозастрахователите у нас за периода януари... Прочети цялата статия
25 Август 2011
Финансовият резултат на дружествата в сектора по общо застраховане у нас за периода... Прочети цялата статия
5 Август 2011
Комисията за защита на конкуренцията отмени решението на изпълнителния директор на... Прочети цялата статия
  • Показани 9