Пенсионните дружества отчетоха ръст

Първо полугодие на 2010 свеж полъх на пазара

19:09, 11 Септември, 2010 0 коментара
пенсионни фондове
Данните на Комисията за Финансов надзор показват че за първо полугодие 2010г. печалбата на пенсионните дружества се е повишила с 28% или общо 10.48 млн. лева, спрямо същия период миналата година. Увеличението се дължи на спада на общите разходи на дружествата и на повишените приходи от такси и удръжки. Трите дружествата с най- голяма печалба са “Доверие”, “Алианц - България” и „ДСК- Родина”. Загуба за пълно полугодие отчитат "ЦКБ Сила", "Бъдеще", "Топлина" и "Пенсионно осигурителен институт". Като последното за този период миналата година е отчело печалба. Стойността на нетните активи на фондовете управлявани от пенсионните дружества се увеличават с 30 % за полугодието и в края му стойността им е близо 291 млн. лв. повече.
Отново според данни на Комисията за Финансов надзор само един доброволен фонд-"Алианц-България" е инвестирал в инфраструктурен проект, а универсалните и професионални фондове, които са инвестирали са на дружествата "Доверие", "Съгласие", "Алианц България" и "ЦКБ-Сила". Общата инвестиция на всички фондове се оценява в балансите им на малко над 30 млн. лв. 
Общо приходите от такси и удръжки за първо шестмесечие достигат 27.2 млн. лв. Като голям ръст има и при универсалните фондове (частните фондове, които са задължителни за родените след 1959 г. и в които отива 5% от осигурителния доход ) са увеличили приходите от такси и удръжки спрямо същия период през 2009 г. с 3.07 млн. лв. Докато в доброволните фондове тези приходи отчитат спад на годишна база от 43.6% до общо 1.07 млн. лв.
След като през първите четири месеца на 2010 година, броят на осигурените в доброволните пенсионни фондове намаляваше, последните месеци се отчита слаб ръст. Въпреки че брутните постъпления от тях намаляват спрямо миналата година, средният размер на месечната им вноска се е увеличил от 42.42лв, да 57.36 лева. Междувременно намалява средния размер на натрупаните средства, които се падат на едно осигурено лице и към края на юни са 866.60 лева. Постъпленията в универсалните фондове от осигурителни вноски също намаляват, но се увеличават средно натрупаните пари по лични сметки.
Дара Христова

Публикувай нов коментар

Съдържанието на това поле е поверително и няма да бъде показвано публично.
Image CAPTCHA