Отпада таксата от 20 лв. при смяна на пенсионен фонд

КФН прие промени в КСО, с които да бъдат намалени таксите и удръжките, събирани от пенсионните дружества

17:09, 12 Септември, 2011 0 коментара

Отпадане на таксата от 20 лв. при смяна на пенсионен фонд, предвиждат измененията в Кодекса за социално осигуряване (КСО), които бяха приети от Комисията за финансов надзор в петък. Масова практика беше таксата за прехвърляне да се удържа от партидите на осигурените лица.

От КФН предлагат намаляване и на другите такси и удръжки, събирани от пенсионните дружества.

Структурата и размерите на установените с КСО удръжки, влияят съществено върху натрупванията по индивидуалните партиди на осигурените лица, считат от надзорния орган. Инвестиционната такса в размер на 1% годишно от нетните активи на задължителните пенсионни фондове ще редуцира натрупаните средства по партидите на лицата с около 15%, а таксата от всяка вноска – с 5%, или общо партидата ще намалее с една пета от събираните такси и удръжки, са изчислили от КФН. Тези удръжки ще се отразят и върху размера на бъдещите пенсии на осигурените.

По тази причина от надзорния орган предлагат тяхното постепенно намаляване, без да се засяга финансовата стабилност на пенсионноосигурителните дружества. Предвижданото намаление на инвестиционната такса е:

за 2011 г. – до 1% годишно;

за 2012 г. – до 0,9% годишно;

за 2013 г. – до 0,8% годишно;

за 2014 г. – до 0,7% годишно;

за 2015 г. – до 0,6% годишно;

от 2016 г. – до 0,5% годишно.

Поради увеличаването на осигурителната вноска за универсалните фондове от 2017 г., от КФН предлагат стъпаловидно годишно намаляване на удръжката от всяка вноска:

5% – до 2017 г.;

4% – за 2017 г.;

3% – за 2018 г.;

2.5% – от 2019 г.

Предвижда се също отпадане и на някои допълнителни такси, събирани от лицата при осигуряването им в доброволните пенсионни фондове.

Яна Вичева

Публикувай нов коментар

Съдържанието на това поле е поверително и няма да бъде показвано публично.
Image CAPTCHA