Отнеха лиценза на застрахователя "Олимпик"

Компанията има забрана за сключване на нови застрахователни или презастрахователни договори

15:05, 22 Май, 2018 0 коментара

Комисията за финансов надзор съобщи, че с решение на Министерството на финансите и Надзорния орган за застраховането на Република Кипър, е отнет лицензът на „Застрахователна компания Олимпик“ АД, която извършва дейност в България.

В съответствие със закона на Република Кипър на дружеството е предоставен специален лиценз, който включва само възможност за продължаване на дейността по вече сключени договори, уреждане на висящи претенции и събиране на дължими към компанията премии, както и да удовлетворяване на други задължения.

За прилагането на специалния лиценз е назначен специален администратор – „Мазарс ООД“ (Mazars Limited),  представлявано от г-н Павлос Накузи и г-н Петрос Накузи заедно или поотделно, със задължение да гарантира, че за периода на специалния лиценз дружеството ще извършва само споменатите по-горе дейности. Назначеният специален администратор отговаря и за цялостната дейност на застрахователя, включително за дейността му в България.

В изпълнение на изискванията на европейското законодателство КФН взе решение за прилагане на принудителна административна мярка спрямо „Застрахователна компания Олимпик – клон България“, с която се налага забрана за сключване на нови застрахователни или презастрахователни договори по всички класове застраховки, удължаване на срока на сключени договори и разширяване на покритието по тях, както и забрана за свободното разпореждане с активи на клона на територията на Република България.

RELATED TOPICS:КФНЛИЦЕНЗ

Ins Editor 5

Публикувай нов коментар

Съдържанието на това поле е поверително и няма да бъде показвано публично.
Image CAPTCHA