Около 18% от регистрираните автомобили със застраховка Автокаско

Рискът от пътно-транспортно произшествие с най-висока честота, следван от риска „Удар на паркинг”

16:03, 25 Март, 2011 0 коментара
Около 18% от регистрираните автомобили със застраховка Автокаско

През 2010г. са настъпили 409 022 застрахователни събития по автокаско, което означава с почти всеки застрахован автомобил. По данни на Комисията за финансов надзор, автомобилите със застраховка автокаско са били 543 637, а през юни 2009г. у нас е имало 3 033 319 МПС с активни регистрации в КАТ. Тоест около 18% от автомобилите са били застраховани с тази застраховка.
Има 240 500 застрахователни събития за суми до 499 лв., а през годината са настъпили 409 022 застрахователни събития по автокаско или с почти всеки застрахован автомобил.
Има 74 застрахователни събития за суми над 100 000 лв., като по 51 от тях все още няма плащане. Регистрирани са 8 случая с каско за над 100 000 лв, при пожар или природни бедствия и при ПТП. В другите 58 от случая става въпрос за кражба.
Обезщетенията при риска „Кражба” са най-големи и са от 5 000 лв. до 40 000 лв., при останалите рискове най-голям брой обезщетения има в диапазона от 100 до 1 500 лв.
При исковете води риска ПТП с 53,3%, след това идва риска „Удар на паркинг” с 34%.
При пътно-транспортно произшествие честота на риска е с най-висок относителен дял или 40%, което означава, че от 100 застраховани МПС през 2010г., при 40 са предявени претенции за обезщетения след претърпяно ПТП. В другия край с най-нисък относителен дял (0,3%) и честота (0,2%) е риска „Кражба”, след него е риска „Пожар и природни бедствия” с относителен дял от 1% и честота от 0,7%. Тази честота при риска „Кражба” означава, че от 1000 застраховани през 2010г. МПС, за две е предявена претенция за изплащане обезщетение заради кражба.
Честота на настъпване на риска „Кражба” зависи и от това дали компанията маркира застрахования автомобил или не. При 5 застрахователни компании, застрахованото МПС не се маркират и там честотата варира от 0,18% до 0,44%, при останалите пет който маркират автомобилите си на 100% и другите четири, който са маркирали между 57% и 96% от застрахованите МПС, честотата е между 0,057% и 0,233%.

Александър Николов

Публикувай нов коментар

Съдържанието на това поле е поверително и няма да бъде показвано публично.
Image CAPTCHA