КЗК отмени обществена поръчка за застраховане на персонала в Мини Марица Изток

Жалбата е подадена от ЗАД „Виктория”

11:08, 12 Август, 2011 0 коментара

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) отмени като незаконосъобразно решението на изпълнителния директор на „Мини Марица – Изток” ЕАД за определяне на изпълнителя на обществена поръчка с предмет „Застраховане на персонала на „ Мини Марица – Изток” ЕАД чрез сключване на застраховка „Трудова злополука” за 2011 г.”.

Според проучването на КЗК, в процедурата е нарушен принципът на ЗОП за публичност и прозрачност, като не е осигурена възможност на представители на участниците да присъстват на заседанието за отваряне на заявленията. След това Мини Марица Изток са класирали участници с оферти извън посочения срок на валидност. КЗК е върнала процедурата на възложителя с указания за прекратяване поради изложените мотиви.

Производството е образувано във връзка с постъпила жалба от страна на ЗАД „Виктория”.
 

Яна Вичева

Публикувай нов коментар

Съдържанието на това поле е поверително и няма да бъде показвано публично.
Image CAPTCHA