Конкуренцията в общото застраховане у нас се засилва

Общият премиен приход по автомобилните застраховки се увеличава с 0,2% спрямо 2010 г.

14:10, 26 Октомври, 2011 0 коментара

Премийният приход на застрахователите остава почти непроменен на годишна база,
сочат данните от отчетите на компаниите към края на месец август 2011 г, публикувани от Комисията за финансов надзор (КФН)

Брутният премиен приход, реализиран от застрахователите със седалище в България за периода януари – август 2011 г., възлиза на 1 049 498 хил. лв., спрямо 1 051 325 хил. лв. за периода януари - август 2010 г. В края на август 2011 г. премийният приход спада на годишна база с 0,2% при понижение от 4% година по-рано.

В края на август 2011 г. дружествата по общо застраховане реализират 886 271 хил. лв. брутен премиен приход, при 892 222 хил. лв. в края на август 2010 г. На годишна база той намалява с 0,7 % (5,7% годишен спад в края на август 2010 г.).
В сектора на общото застраховане се наблюдава тенденция към засилване на конкуренцията и съответно намаляване на относителния дял на първите четири дружества (ДЗИ, „Булстрад”, „Булинс” и „Армеец”), които записват 48,1% от премийния приход (по около 12% за всяко от дружествата).

В края на август 2011 г. автомобилните застраховки („Гражданска отговорност” и „Сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства”) заемат относителен дял от 71,8% в агрегирания портфейл на дружествата, извършващи дейност по общо застраховане. Общият премиен приход по тези видове застраховки се увеличава на годишна база с 0,2% при намаление от 4,2% в края на август 2010 г.

Имуществените застраховки („Пожар и природни бедства” и „Други щети на имущество”) заемат дял от 17,7% от премийния приход, реализиран в сектора. На годишна база общият премиен приход по имуществените застраховки намалява със 7,3% при понижение от 4,2% в края на август 2010 г.

Яна Вичева

Публикувай нов коментар

Съдържанието на това поле е поверително и няма да бъде показвано публично.
Image CAPTCHA