Колите правят въздуха 10 пъти по-мръсен

На база на изследването ще бъде изготвен анализ за влиянието на автомобилния транспорт върху качеството на въздуха в големите градове у нас

18:09, 26 Септември, 2011 0 коментара

До 10 пъти намаляват двата основни замърсителя на въздуха – фини прахови частици и азотни оксиди, при липса на автомобилен трафик, съобщиха от Министерството на околната среда и водите (МОСВ). Това показват предварителните резултати от изследване, извършено с помощта на мобилни лаборатории към Изпълнителната агенция по околна среда, при което са направени сравнителни замервания за качеството на въздуха в ден с нормален автомобилен трафик (21 септември), и в Деня без автомобили – 22 септември. За първи път тази година тестовете се правят не само в София, а и в още четири от големите градове на страната – Пловдив, Русе, Плевен и Бургас.

Автомобилният транспорт е един от основните атмосферни замърсители, на който се дължат 49% от националните емисии на азотни оксиди, 57% от емисиите на въглероден оксид, и над 10% от замърсяването с въглеводороди в атмосферния въздух на страната, казват от МОСВ.

Резултатите от измерванията и на петте подвижни автоматични станции показват, че концентрациите на изследваните атмосферни замърсители от автомобилния транспорт през деня без транспорт намаляват значително, като концентрацията на серния и азотния диоксид спада от 3 до 10 пъти, на фини прахови частици – от 2 до 10 пъти, на въглероден оксид – от 2 до 5 пъти и на въглеводороди – от 1 до 2 пъти.

Данните ще послужат за изготвянето на анализ за влиянието на автомобилния транспорт върху качеството на атмосферния въздух в големите градове на страната.

Яна Вичева

Публикувай нов коментар

Съдържанието на това поле е поверително и няма да бъде показвано публично.
Image CAPTCHA