Кога е необходима карго-застраховка?

Допълнителната карго-застраховка подпомага цялостния процес на веригата на доставки и улеснява всички участници

23:06, 21 Юни, 2023 0 коментара

Експертите съветват:

В периода от 2020 година досега редица фактори усложниха икономическата обстановка в Европа. Въпреки пандемията от Ковид, войната в Украйна и повишените навла на транспортните услуги секторът на транспорта и логистиката остана един от най-малко засегнатите. Дори напротив – забеляза се ръст в онлайн търговията и съответно в доставките до крайни клиенти още по време на пандемията. Очакваното презапасяване и оставане на стоките на склад  за големите производства също не се осъществи напълно. Обратното – много заводи от водещи сектори като автомобилостроене, хранителна, козметична и текстилна промишленост продължиха да работят въпреки пречките и дори потърсиха алтернативни решения за снабдяване от логистичните си доставчици.

При една доставка обаче освен оптимално транзитно време, разумни разходи и добра информираност на всички по веригата на доставка е необходимо най-вече товарът да достигне в отлично качество до крайния потребител. Благодарение на дигитализацията, разработените онлайн платформи за управление на складове и товари и обучените специалисти в областта на логистиката грешките са сведени до минимум в последно време. Винаги обаче има непредвидени обстоятелства, за които няма как да бъдат подготвени дори и най-опитните спедитори. А именно – загуби, повредена стока от независещо обстоятелство като катастрофа, природно бедствие, генерална авария, кражба или пожар.

Тези ситуации са обезпечени от унифицираните карго-застраховки – т. нар. „институтски карго клаузи“. Те са международно приети и са еднакви в целия свят. Трите вида клаузи А, В и С са различни в зависимост от вида на покритието. Първата клауза предлага пълно покритие, клауза В – ограничено покритие, и клауза С – минимално покритие. Освен клаузите, при които има определени условия за застраховане на стоката, има значение и модалността транспорт, която използвате. Обезщетенията се изплащат на реални килограми на пратката и са правопропорционални на навлата за транспорт.

От логистичния бранш обаче споделят, че тези клаузи са подходящи за тежки и ниско стойностни товари. При превоз на ценни стоки, лекарства, етерични масла и електроника е необходима допълнителна карго-застраховка, която поема цялата фактурна стойност на товара при инцидент. Димчо Димчев, управител на логистична компания карго-партнер за България, споделя, че клиентите все повече се възползват от тази допълнителна услуга. „От началото на годината близо 8% от всички превозени пратки са застраховани. През последните години наблюдаваме постоянен ръст  в застрахованите пратки както при превоз, така и на тези, които складираме в нашия логистичен център. Нашите експерти винаги консултират клиентите какви са условията, документите и най-вече какви са ползите от една допълнителна карго-застраховка като спестени финансови средства и време.“

Допълнителната карго-застраховка подпомага цялостния процес на веригата на доставки и улеснява всички участници – от производители, търговци, логистичен доставчик до краен потребител.

Ins Editor 5

Публикувай нов коментар

Съдържанието на това поле е поверително и няма да бъде показвано публично.
Image CAPTCHA