КФН

25 Август 2011
Брутният премиен приход, реализиран от животозастрахователите у нас за периода януари... Прочети цялата статия
25 Август 2011
Финансовият резултат на дружествата в сектора по общо застраховане у нас за периода... Прочети цялата статия
18 Август 2011
Едва 9 на сто от хората в България са сключили застраховка срещу земетресение за... Прочети цялата статия
11 Август 2011
Към края на юли 364 застрахователи от държави членки на Европейския съюз са уведомили... Прочети цялата статия
10 Август 2011
В бр. 61 от 09.08.2011 г. на Държавен вестник е обнародвана Наредба № 43 на Комисията... Прочети цялата статия
8 Август 2011
Измененията за въвеждането на системата бонус-малус ще бъдат приети на 21 декември тази... Прочети цялата статия
1 Август 2011
За периода от началото на годината до месец май е отчетен ръст от 0,4% в общото... Прочети цялата статия
1 Август 2011
„Наредба за изискванията към възнагражденията в застрахователите, в... Прочети цялата статия
13 Юли 2011
Комисията за финансов надзор определи тридневен срок от обнародването в Държавен... Прочети цялата статия
4 Юли 2011
Образователният семинар “Небанков финансов сектор в България”, който се... Прочети цялата статия