КФН прие нова застрахователна наредба

Предстои текстовете да бъдат изпратени за съгласуване със заинтересованите страни и публикувани на интернет страницата на КФН

12:08, 10 Август, 2010 0 коментара
КФН прие нова застрахователна наредба

 

Комисията за финансов надзор (КФН) прие в началото на седмицата на първо четене проект на Наредба за изграждането и поддържането на информационна система за оценка, управление и контрол на риска, в т.ч. за издаване на полици по задължителните застраховки по чл. 249, т. 1 от Кодекса за застраховането. С текста се регламентират изискванията към информационните системи на застрахователите и тяхната оперативна съвместимост с информационните системи, регистри и бази данни, създавани и поддържани от Информационния център към Гаранционния фонд. От записаното в документа става ясно, че в срок от три месеца от влизането в сила на наредбата застрахователите трябва да представят в комисията техническите си задания за адаптиране на информационните си системи.

Проектът на наредбата урежда и издаването и отчитането на договорите за задължителната застраховка „Гражданска отговорност" на автомобилистите, договорите за гранична застраховка и сертификатите „Зелена карта". Според експертите от КФН, целта на норматива е да бъде изградена актуална и надеждна база данни за сключените застраховки, както и да се гарантира, че всички застрахователни договори ще бъдат отчитани и то в деня на тяхното подписване. Предстои текстовете да бъдат изпратени за съгласуване със заинтересованите страни и публикувани на интернет страницата на КФН. Чак тогава ще има повече яснота по темата. 

Дара Христова

Публикувай нов коментар

Съдържанието на това поле е поверително и няма да бъде показвано публично.
Image CAPTCHA