КФН обсъди промени в Кодекса за социално осигуряване

Активите на пенсионните фондове скоро ще достигнат 5 млрд. лв.

15:11, 14 Ноември, 2011 0 коментара

На среща по инициатива на КФН бяха обсъдени промени в Кодекса за социално осигуряване (КСО) по отношение на опциите за разширяване на кръга от финансови инструменти за пенсионните фондове. Целта е дружествата да имат по-големи инвестиционни възможности за техните нарастващи средства и по-добра диверсификация на портфейлите им. Беше обсъден и въпросът относно инвестициите в свързани лица на българския капиталов пазар.

На срещата присъстваха представители на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване, Българската асоциация на управляващите дружества, Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници и Асоциацията на българските банки.

Участниците коментираха, че трябва да се намери баланс между засилената либерализация по отношение на инвестиране на средствата на пенсионните фондове с цел реализиране на по-голяма доходност, надхвърляща инфлацията от една страна, и от друга - необходимите ограничителни и забранителни разпоредби с цел намаляване на риска при инвестирането и предотвратяването на конфликт на интереси.

„Бихме искали да чуем мнението на всички асоциации по предлаганите промени в изискванията към инвестициите на пенсионните фондове, тъй като тези фондове са основният двигател на българския капиталов пазар. Активите им непрекъснато нарастват, като в скоро време ще достигнат до 5 млрд. лв. и е много важно да се усъвършенстват правилата за инвестиране на средствата им на капиталовите пазари, поради което организираме тази среща, за да се достигне до оптимално добри регулации в КСО”, каза г-н Джалъзов, заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Осигурителен надзор”.

Яна Вичева

Публикувай нов коментар

Съдържанието на това поле е поверително и няма да бъде показвано публично.
Image CAPTCHA