Какво е контокорентен кредит

Той съчетава платежните и кредитните операции между банката и кредитополучателя

14:10, 27 Октомври, 2017 0 коментара

Предполагаме, че никога не сте чули преди това за контокорентен кредит! По същество това означава счетоводен кредит, кредит по текуща сметка, оувърдрафт. Контокорентеният кредит съчетава платежните и кредитните операции между банката и кредитополучателя. Този вид кредит се отпуска от банки на техни добри постоянни клиенти до определен размер и обикновено за къси срокове. Сумата на кредита се минава по текущата сметка на длъжника, салдото по която постоянно търпи изменения съобразно текущите постъпления и плащания. Този вид кредит представлява удобство за длъжника, тъй като по опростен начин съчетава неговите платежни и кредитни сделки. Това е особено важно в случаите, когато стопанската дейност на длъжника се извършва при бърза обращаемост на оборотните средства с доставки и продажби на малки партиди лесно ликвидни стоки, за които не е целесъобразно да се отпускат специални целеви кредити. Обезпечението на счетоводния кредит е свързано с известни проблеми, тъй като е трудно да се намери конкретно реално обезпечение от стоки, ценни книжа или други залози на кредит, чиято сума се мени постоянно.
Банките не могат да следят как отпуснатите средства по този вид кредит се влагат в суровини, материали, полуфабрикати, готова продукция и т.н. поради непрекъснатите вписвания в текущата сметка на длъжника от различен — често нестоков — характер. Именно поради това, тези кредити се отпускат на сигурни клиенти, на малки суми и за къси срокове.
Източник: http://kredit-consult.com/

Ins Editor 5

Публикувай нов коментар

Съдържанието на това поле е поверително и няма да бъде показвано публично.
Image CAPTCHA