Индустриален пожар

19:11, 21 Ноември, 2010 0 коментара

Застраховката Индустриален пожар предпазва вашите сгради, стоки, съоръжения, машини, продукция, материални запаси и други срещу загуби причинени от:
• Природни бедствия като: буря, ураган, градушка, наводнение, падащи дървета и клони.
• Земетресение.
• Свличане и/или срутване на земни пластове.
• Тежестта от естествено натрупване на сняг или лед.
• Кражба чрез взлом.
• Вандализъм (злоумишлени действия на трети лица)
• Счупване на трайно монтирани стъкла.
• Наводнение причинено от авария на ВиК.
• Пожар, експлозия, удар от мълния. Включително и последиците от гасенето му.
• Удар от самолет или друг летателен апарат или предмети падащи от тях.
• Удар от пътно превозно средство или животно.
Застраховката покрива и разходите за разчистване на останки, разглобяване или разрушаване, ограждане или укрепване, хонорари на архитекти и/или експерти.
Предназначението на застраховка Индустриален пожар е за производствени предприятия, складове, магазини, селскостопански обекти, обекти на държавната и общинска администрация, образование, здравеопазване и др.
База за определяне на застрахователните суми при застраховка служи действителната или възстановителна стойност , или счетоводни данни, по-конкретно отчетна или балансова стойност.
Застраховката Индустриален пожар, покрива щети нанесени само за посочения в полицата адрес. Стандартният срок на застраховката е една година.
 

Публикувай нов коментар

Image CAPTCHA