Зелена Карта

07:09, 14 Септември, 2010

Застраховка „Зелена карта” покрива отговорността на водача на МПС за причинени имуществени и неимуществени щети на трети лица при пътно-транспортно произшествие на територията на страните членки на Международното споразумение “Зелена карта”.

Застраховка „Зелена карта” се издава при наличие на действаща застраховка Гражданска отговорност.  В зависимост от застрахователната компания, в която е направена  застраховка Гражданска отговорност, сертификатът „Зелена карта” е безплатен или се заплаща такса по тарифата на съответната компания.

Покритието на застраховка „Зелена карта” е ограничено до задължителния минимален лимит за страната, където е настъпило произшествието. Като  не се включва  покритие на щетите на автомобила причинил пътно - транспортното произшествие  и  отговорността на Застрахования като превозвач на товари.

След приемането на България в ЕС, застраховка „Зелена карта” е задължителна само за трети държави, които са членки  в системата „Зелена карта”: Албания, Андора, Босна и  Херцеговина, Украйна, Хърватска, Израел, Иран, Мароко, Молдова, Македония, Тунис, Турция, Беларус, Сърбия и Черна гора. Застраховката Гражданска отговорност  има териториално покритие за държавите членки на ЕС и Швейцария, Лихтенщайн, Исландия и Норвегия и не е необходимо издаването на застраховка „Зелена карта”.