Застрахователен речник

А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | К | Л | Н | О | П | Р | С | Т | Ф | Ц
Настъпване на покрит риск, на който едновременно са изложени голям брой застраховани лица и вследствие на чието проявление са причинени значителни вреди (напр. земетресение, наводнение и др.) Прочети цялата статия
Държавен орган за регулиране и надзор на инвестиционния, застрахователния и осигурителния пазар в Република България. Прочети цялата статия