Брутният премиен приход на застрахователите у нас леко нараства

Делът на компаниите в челната десетка, извършващи дейност по общо застраховане, намалява

13:12, 28 Декември, 2011 0 коментара

Брутният премиен приход, реализиран от застрахователите със седалище в България за периода януари - октомври 2011 г., възлиза на 1 284 929 хил. лв., при 1 277 415 хил. лв. за същия период на 2010 г, което означава ръст от 0,6% на годишна база при спад от 3,8 % година по-рано. Това става ясно от данните на Комисията за финансов надзор (КФН), които надзорният орган обяви на база на отчетите на застрахователите и здравноосигурителните дружества към края на месец октомври 2011 г.

Към края на октомври 2011 г. дружествата по общо застраховане реализират брутен премиен приход в размер на 1 087 291 хил. лв. при 1 082 321 хил. лв. към края на октомври 2010 г. На годишна база се отчита нарастване от 0,5% при спад от 5,9% година по-рано.

Към края на октомври 2011 г., делът на първите три, пет и десет компании, извършващи дейност по общо застраховане, намалява в сравнение със същия период на 2010 г. и 2009 г.

Автомобилните застраховки традиционно заемат най-голям относителен дял от 71,1% в агрегирания портфейл на дружествата, извършващи дейност по общо застраховане. Общият премиен приход по тези видове застраховки нараства на годишна база с 0,1 % при спад от 5,2 % към края на октомври 2010 г.

Имуществените застраховки („Пожар и природни бедства” и „Други щети на имущество”) заемат дял от 18,5 % от премийния приход, реализиран в сектора. На годишна база общият премиен приход по имуществените застраховки намалява с 1,2 % при спад от 7,3 % към края на октомври 2010 г.

Яна Вичева

Публикувай нов коментар

Съдържанието на това поле е поверително и няма да бъде показвано публично.
Image CAPTCHA