Злополука

13:05, 26 Май, 2011

Събитие, настъпило не по волята на застрахования, което в резултат на внезапни и непредвидени въздействия или причини от външен произход е довело до телесно увреждане или смърт на застрахования.