Земетресение

13:05, 26 Май, 2011

Природно явление, породено от внезапното и бързо разместване на част от земната кора. Щетите се изразяват в напукване или разрушаване на сгради и съоръжения и намиращите се в тях имущества.