Здравноосигурителните дружества отчитат минимален ръст на премийния приход

Компаниите отчитат финансов резултат от 528 хил. лв.

10:08, 26 Август, 2011 0 коментара

Брутният премиен приход за първите шест месеца на 2011 г., реализиран от дружествата по доброволно здравно осигуряване у нас, възлиза на 24 570 хил. лв., като се наблюдава ръст от 0,2% на годишна база, сочат отчетите на компаниите, които Комисията за финансов надзор (КФН) публикува вчера.

Най-голям относителен дял в премийния приход по доброволно здравно осигуряване заемат „Други здравноосигурителни пакети” с 31,4 % и пакета „Извънболнична медицинска помощ” с 23,7 %.

Отчита се леко увеличение на броя на здравноосигурените лица – по действащи договори към 30.06.2011 г. той е 201 087 при 200 986 в края на юни 2010 г. Изплатените претенции от здравноосигурителните дружества са в размер на 12 505 хил. лв., като се наблюдава ръст от 6,4 % спрямо същия период на 2010 г.

В края на юни 2011 г. дружествата в сектора по доброволното здравно осигуряване отчитат положителен технически резултат от 99 хил. лв., но се наблюдава спад от около 43% спрямо същия период на  2010 г., когато показателят възлиза на 174 хил. лв. Финансовият резултат на дружествата е 528 хил. лв., при 912 хил. лв. в края на юни 2010 г.

Сумата на активите на здравноосигурителните дружества към края на юни 2011 г. нараства с 10,5% на годишна база и възлиза на 84 935 хил. лв. Общият размер на собствения капитал на компаниите се е увеличил с 11,3 % спрямо миналата година и достига 55 434 хил. лв. Здравноосигурителните резерви за първите шест месеца на 2011 г. са 18 554 хил. лв. и са нараснали с 23,7% на годишна база.

Яна Вичева

Публикувай нов коментар

Съдържанието на това поле е поверително и няма да бъде показвано публично.
Image CAPTCHA