Застрахователна сума

13:05, 26 Май, 2011

Сумата, за която се застрахова даден обект. Определя лимита на обезщетенията, които ще получи застрахованото лице при настъпване на застрахователно събитие.