Застрахователна премия

13:05, 26 Май, 2011

Цената на застраховката, която застрахованият заплаща срещу задълженията на застрахователя по застрахователната полица.