Застрахователна полица или сертификат

Сертификатът съдържа информация за натоварената стока

13:08, 06 Август, 2017 0 коментара

Застрахователна полица или сертификат (изисква се пълен комплект). Служи като основание за предявяване на иск за обезщетение. За една отделна сделка застрахователният документ може да се издаде като полица, докато бъде изготвен застрахователният сертификат ви е основа на генералната полица, която покрива всички транспортни операции за даден период от време или от една определена отправна станция.
Сертификатът съдържа информация за натоварената стока. Вписаните количества и описания на стоката трябва точно да съвпадат с тези, направени в коносамента, търговската фактура и в консулската фактура, когато такава се изисква.

Застрахователният сертификат се издава в негоцируема форма. Когато е джиросан, той указва, че исковете са платими на цитирана страна или на заповед. Издаването става както при коносамента и няколко равнозначни екземпляра, от които всеки самостоятелно може да служи за основание за предявяване на иск за обезщетение. Ето защо почти винаги се изисква издаването на пълен комплект документи.

2. Потвърждение на покритието. Под този термин се разбира писменото потвърждение от страна на застрахователния посредник, че застраховката е зарегистрирана. Той служи като помощно средство, когато временно не е възможно да се изготви или издаде истински застрахователен документ.
Фактурата е един от най-важните документи и трябва да съдържа пълна информация за търговската сделка между продавача и купувача.

Източник: https://parite.bg/

Ins Editor 5

Публикувай нов коментар

Съдържанието на това поле е поверително и няма да бъде показвано публично.
Image CAPTCHA