Застрахователен риск

13:05, 26 Май, 2011

Отговорността на застрахователят при евентуално настъпване на застрахователното събитие.