Застрахователен посредник

13:05, 26 Май, 2011

Застрахователен брокер или застрахователен агент, който срещу възнаграждение извършва застрахователно посредничество.