Застрахователен интерес

13:05, 26 Май, 2011

Правно призната необходимост от защита срещу последиците от застрахователно събитие.