Застрахователен брокер

13:05, 26 Май, 2011

Физическо лице, което осъществява посредничество за сключване и изпълнение на застрахователни и/или презастрахователни договори и свързаните с тях консултантски услуги.