Застрахователен агент

13:05, 26 Май, 2011

Физическо лице или търговец, който срещу възнаграждение по възлагане от застраховател извършва застрахователно посредничество от негово име и за негова сметка.