Застраховащ

13:05, 26 Май, 2011

Физическо или юридическо лице, което сключва застрахователен договор със застраховател и заплаща застрахователната премия по този договор. Той може да застрахова себе си и/или трети лица.