Защо бизнесът се нуждае от финансов одит?

Ето кои са предимствата на финансовия одит

14:07, 06 Юли, 2020 0 коментара

Въпросът, на който със сигурност трябва да ви отговорим, е има ли нужда бизнесът ви от финансов одит? Преди да стигнем до това обаче, нека да определим какво точно представлява той.

Терминът „одит“ може да означава много различни неща под общия смисъл на проверката. Можете да одитирате операции, данъци, безопасност на здравето и околната среда, производствени процеси и вашите счетоводни записи. Когато говорим за „одит“, ние имаме предвид одит на вашите счетоводни записи. Тоест, финансов одит на счетоводните транзакции за вашата компания за определен период от време и въз основа на общоприетите счетоводни принципи в България и Европейския съюз.

Последиците за лош одит са тежки и има защо. Това е така, защото тази проверка е жизненоважна за успеха на една компания.

Одитите са най-високата форма на увереност, предлагана от счетоводителите.

Вашият бизнес има ли нужда от финансов одит?

Да, винаги. Все пак това зависи и от големината на вашата компания, вида на компанията и крайните цели и задачи. Например, микро фирма с 5 служители е с по-малки операции. В този случай фирмата може наистина да няма нужда от одит. Вместо това е по-добре да се спестят пари.

Но ако сте нарастваща компания, която е подкрепена от инвеститори и има (или планира да има) някакъв дълг, тогава си струва да си поръчате финансов одит.

Защо бихме ви препоръчали одит? Помнете, че одитът не е предназначен да елиминира целия риск, да улови всички грешки или да предостави всякакви гаранции. Но той със сигурност ще ви осигури спокойствие, че вашите счетоводни записи правилно представят финансовото състояние на компанията. Защо това е важно? Тъй като вашите финансови средства са с такова качество, че наистина можете да ги използвате като инструмент за правилно управление на вашия бизнес.

Не само това, но вие добавяте и стойност за вашата компания, когато завършите одита. Потребителите на вашите финансови отчети също ще имат положително усещане за качество, тъй като всичко се отнасят до цифрите, които им представяте.

Предимства на финансовия одит

Някои от предимствата на финансовия одит включват:
·         Подобрено качество на финансовите отчети;
·         Трети страни, като банки, инвеститори, групи от частен капитал, застрахователни компании, специалисти по оценяване, ще гледат на вашата компания като на подобрена;
·         Трети страни като банки и инвеститори може да изискват да имате одитен финансов отчет;
·         От гледна точка на оценката вие сте добавили стойност за вашата компания, защото сте одитирали финансови си отчети;
·         Ако някога планирате да излезете на пазара, тогава купувачите на вашата компания ще гледат на вас като на по-добра компания в сравнение с друга, която няма одитен финансов отчет;
·         Спокойствие за вас като изпълнителен директор или собственик. Въпреки че одитът не гарантира, че няма измама във вашата компания и че нямате „изтичане“ на пари, има голям шанс след това завършването на одит да разберете за такива неща;
·         Одитът ще разгледа вътрешните ви контроли и одиторът ще даде предложения как да ги подобрите.
Разходи за финансов одит
·         Цената на одита ще зависи от много неща. Нещата, които ще повлияят на цената на вашия одит, включват следното:
·         Размер на вашия бизнес;
·         Сложност на вашия бизнес;
·         Брой транзакции годишно;
·         Брой юридически лица;
·         Частна или публична компания;
·         Много инвентар на много места или никакъв инвентар;
·         Няколко места или едно;
·         Местна или международна компания;
·         Сервиз или производство.

Увеличете стойността чрез финансов одит

С правилни насоки от вашия стратегически съветник ще получите стойност за вашия одит, независимо от цената, която плащате. Трябва да управлявате одиторите си точно както трябва да управлявате адвокатите си. Но един добре проведен одит от добра фирма ще се изплати многократно в реална стойност за вашия бизнес и спокойствие.

Един одит е една добра грижа за компанията, на която сте посветили целия си живот. Дайте й го.

Ins Editor 5

Публикувай нов коментар

Съдържанието на това поле е поверително и няма да бъде показвано публично.
Image CAPTCHA