ЗАД „ВИКТОРИЯ“ и Дженерали Застраховане се обединиха

Обединената компания Дженерали Застраховане заема шестото място на пазара на общо застраховане в страната

10:01, 14 Януари, 2016 0 коментара

Дженерали обяви успешното приключване на процеса по вливане на ЗАД „ВИКТОРИЯ“ АД в Дженерали Застраховане, с което се създава шестата по големина застрахователна компания на пазара на общо застраховане. След вливането ще остане само марката на Дженерали, която ще продължи да обслужва всички клиенти на двете компании и ще приеме всички активни и пасиви на ЗАД „ВИКТОРИЯ“.


Вливането на ЗАД „ВИКТОРИЯ“ в Дженерали Застраховане е свързано най-вече с вътрешната организация на Дженерали като застраховател и нейните пазарни позиции. Обединението на двете компании няма да доведе до промяна в условията или възможността за предявяване на застрахователни претенции от страна на клиентите на ЗАД „ВИКТОРИЯ“. Всички вече сключени застрахователни договори със ЗАД „ВИКТОРИЯ“ запазват действието си при същите условия и срок. Единствената разлика е, че клиентите на ЗАД „ВИКТОРИЯ“ ще бъдат обслужвани от Дженерали.
„Обединението на ЗАД „ВИКТОРИЯ“ с Дженерали в новото Дженерали Застраховане превръща две силни компании в могъщ, интегриран лидер, чиито мащаби и капиталова база ще дадат възможност за още по-голям растеж и стойност за клиентите и акционерите. Комбинирахме всички силни страни на двете компании, като създадохме финансова синергия, която да бъде нашата основа за постигане на продължителна рентабилност“, каза г-н Данчо Данчев, главен изпълнителен директор на Дженерали Застраховане.


Фокусът на обединената застрахователна компания Дженерали Застраховане е насочен към пазара на общото застраховане. Целта на компанията е да увеличи пазарния си дял, който в момента е 9% и постепенно да се превърне в лидер при продажбите на застраховки на дребно в България.


За да постигне тези цели, Дженерали Застраховане ще приложи нова пазарна стратегия, която е фокусирана върху обслужването на клиентите и лоялността, задълбочени анализи и широкото използване на технологиите. По този начин компанията иска да се разграничи от конкурентите и да предлага не само продукти, а цялостни решения, осигуряващи спокойствието на клиентите, така че те да имат възможност да се фокусират върху важните за тях неща.


„Нашата цел е да изградим дългосрочни взаимоотношения с клиентите и стратегическите партньори, като им предложим опростени и интелигентни решения, насочени към подобряване на тяхната удовлетвореност и същевременно с това максимално увеличаване на ефективността“, допълни г-н Данчев.


Дженерали България планира не само да запази, но и да разшири двете застрахователни мрежи на Дженерали Застраховане и ЗАД „ВИКТОРИЯ“, всички офиси от които вече работят под марката Дженерали. Обединената компания в момента разполага със 130 офиса, 15 ликвидационни центъра и широка мрежа от независими агенти и брокери на застрахователни продукти.


Дженерали България е част от Дженерали Груп, един от най-големите световни доставчици на застрахователни услуги с общ премиен приход за 2014 г., надвишаващ 70 милиарда евро. Със 78 000 служители по целия свят, обслужващи 72 милиона клиенти в над 60 държави, групата заема лидерска позиция на западноевропейските пазари и все по-важно място на пазарите в Централна и Източна Европа и Азия.


В Централна и Източна Европа групата работи в 10 държави чрез своята холдингова компания Generali CEE Holding и е един от водещите застрахователни оператори в региона. В този регион компанията има над 16 милиона клиенти, за които се грижат 12 800 служители, включително 350 от България.


Преобразуването на дружествата ЗАД „ВИКТОРИЯ“ и Дженерали Застраховане беше извършено в съответствие с българското законодателство и след получаване на необходимите разрешения. Преобразуването чрез вливане на ЗАД „ВИКТОРИЯ” в Дженерали Застраховане е вписано официално в търговския регистър към Агенцията по вписванията от 18.12.2015 г.

Ins Editor 5

Публикувай нов коментар

Съдържанието на това поле е поверително и няма да бъде показвано публично.
Image CAPTCHA