Заболяване

12:05, 26 Май, 2011

Заболяване е съвкупност от оплаквания и клинични прояви, които причиняват временна загуба на трудоспособност