Временна неработоспособност

12:05, 26 Май, 2011

Силно затруднена способност за извършване на трудова дейност, вследствие частично или цялостно нарушаване на функциите на организма, възстановими в определен срок.