Вандализъм

12:05, 26 Май, 2011

Частично или цялостно погиване на имущество от трети лица, без умисъл за противозаконно отнемане от владение.