Трайна неработоспособност

13:05, 26 Май, 2011

Окончателно намалена в определен процент или напълно загубена способност за извършване на трудова дейност, вследствие нарушена функция на отделен орган или на целия организъм.