Свличане или срутване на земни пластове

12:05, 26 Май, 2011

Откъсване и бавно движение на земни пластове от геоложки характер или внезапно еднократно падане на големи земни или скални маси от същия характер, водещи до срутване или деформиране на сгради, съоръжения или инсталации, засипване, напукване, пропадане или разрушаване на основи, както и увреждане на имущества, намиращи се в тях.