Сирма с амбициозни планове за преструктуриране през 2024 година

Групата ще обедини всички дъщерни дружества под единен бранд

19:04, 22 Април, 2024 0 коментара

Групата ще обедини всички дъщерни дружества под единен бранд

 

Една от най-големите български ИТ компании – Сирма Груп Холдинг, навлиза във второто тримесечие на годината с нови клиенти и амбициозни планове за преструктуриране. От холдинга си поставят за цел успоредно с растежа на приходите и печалбата, да постигнат редица подобрения по отношение на ефективността и структурата. Стъпки, които ще подготвят компанията за двойно листване на борси в САЩ и Европа.

Ръководството на групата определя 2024 г. като ключова от гледна точка на преструктурирането й. Важен акцент в този процес ще бъде вливането на всички дъщерни дружества в холдинга под единен бранд. Това ще спомогне за обединяване на хора, опит, експертиза и цели екипи, което ще оптимизира ефективното управление на операциите – от продажбите и маркетинга, през разработката на софтуер и управлението на проектите, до обслужването на клиентите. В добавка към органичния ръст, компанията ще търси възможности за растеж и чрез нови придобивания.

Към момента бизнесът на Сирма Груп Холдинг е структуриран в няколко стратегически за групата вертикали - финансови услуги, застраховане, транспорт и логистика, хотелиерство, здравеопазване, машиностроене, ритейл и други. Съответно в стратегията за вертикализация ще бъдат осъществени мащабни структурни промени с цел максимизиране на бизнес резултатите чрез оптимизиране на съществуващите ноухау, решения, референции, клиентска база и т.н.

Групата ще запази своя силен фокус върху развитието на технологии с изкуствен интелект – направление, в което тя работи още от създаването си. Наблюденията на екипа показват, че в момента най-отворена към т.нар. големи езикови модели (LLM - Large Language Models) са компаниите от финансовата сфера, където има разработени множество специфични решения, следвани от ритейл и здравеопазване. 

Като едно от ключовите предизвикателства през 2024 г. от компанията определят завършване на структурирането на две от вертикалите „в инкубация“ – застраховане и здравеопазване. По отношение на здравеопазването от Сирма имат три продукта, утвърдени в световен мащаб: Diabetes:M (топ 3 в света приложение за управление на живота на хора, болни от диабет, според Healthline), Medrec:M – персонално медицинско досие и платформа за връзка на пациентите и лекари, както и МPI-2 - технология, чрез която се прилагат едни от най-прогресивните методи за коригиране на заекването.

Част от стратегията на компанията ще бъде също привличане на  ИТ таланти в страните от Югоизточна Европа чрез собствени структури в България, Северна Македония, Хърватска, Албания, а в близко бъдеще – и в Румъния. Мрежата от офиси, дистрибутори и представители с фокус върху продажбите също ще се разширява. Към момента тя обхваща 16 държави, включително САЩ, Обединеното Кралство, Канада, Швеция, Германия, Испания, Бразилия и други.

Ins Editor 5

Публикувай нов коментар

Съдържанието на това поле е поверително и няма да бъде показвано публично.
Image CAPTCHA