Съзастраховане

13:05, 26 Май, 2011

Разпределяне на отговорността по застрахователен договор между двама или повече застрахователи.